Spotkania z rodzicami ! ! !

19.03.2015r. (czwartek) godz. 17:00 kl. VI

24.03.2015r. (wtorek)    godz. 17:00 kl. 0 - III

25.03.2015r. (środa)      godz. 17:00 kl. IV - V


KOLEJNE KOLOROWE DNI W NASZEJ SZKOLE

Luty - biały ( 27 lutego )

III Bal w stylu "Jedynki"

W dniu 31 stycznia 2015 roku odbył się już z kolei trzeci karnawałowy bal
w "Stylu Jedynki" organizowany przez Radę Rodziców przy Szkole Podstwowej
nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku. W tym roku był to bal wyjazdowy w Borzyszkowach. Celem takich imprez są m.in. charytatywne zbiórki poprzez m.in. licytacje, cegiełki. Rok wcześniej uzyskane środki z balu pozwoliły wyposażyć klasy IV i V w szafki na tornistry. W tym roku zbieraliśmy środki na dokończenie modernizacji boiska wraz z małą bieżnią przy szkole SP1 dla najmłodszych dzieci. Zebraliśmy rekordową sumę - aż 12 000 zł. Kwota ta na pewno przyspieszy
w tym roku prace aby od września boisko wraz z bieżnią było otwarte.
W imieniu Rady Rodziców SP1 pragnę podziękować wszystkim za wspaniałą atmosferę i zabawę, dyrekcji SP1 i sponsorom za życzliwość i mocne wsparcie. Natomiast w imieniu własnym dziękuję Radzie Rodziców za pomoc, zaangażowanie i dobrą pracę.
                                              PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW SP 1

                                                                   WITOLD ZAJST


FERIE 2015 na sportowo

W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku odbywa się zimowisko sportowe dla dzieci i młodzieży z klas I – V z Miastka.
W pierwszym tygodniu zajęcia odbywają się dwa razy dziennie. Rano od 11.00 do 13.00 w szkole nr 1. Na zajęciach dzieci uczestniczą w grach i zabawach.
W trakcie zajęć dzieci otrzymują napoje, słodycze i owoce. Po zajęciach dzieci idą na obiad do Kuchni Polskiej. Po południu są zajęcia na OSiR od godz. 16.00 do 18.00. W tygodniu drugim takie same zajęcia dwa razy dziennie tylko dla młodzieży z klas szóstych, gimnazjów i szkół średnich. Pod koniec ferii odbędzie się ognisko z kiełbaskami przy OSiR w Miastku. Dzieci i młodzież nie ponoszą żadnych kosztów dzięki funduszom z programu Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku i funduszom z Uczniowskiego Klubu Sportowego "MORENA". Zajęcia prowadzi Waldemar Żurawik. Zapraszamy dziewczęta z Miastka i gminy Miastko.
                                                                   WALDEMAR ŻURAWIK


VI WOJEWÓDZKI TURNIEJ PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNY
1  2  3  4  5  następna »