Zarządzenie Dyrektora Szkoły
w sprawie 10 listopada

Nagrody dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w trakcie uroczystości w Szkole Podstawowej im. H. Derdowskiego w Piaszczynie burmistrz Miastka Roman Ramion wręczył coroczne Nagrody Burmistrza. Listy gratulacyjne i podziękowania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmowanej na rzecz uczniów, szkoły i środowiska otrzymali nauczyciele: Edyta Jaworska, Wiesława Mieczkowska, Waldemar Żurawik. Ponadto na wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października w Gdańsku zostali wyróżnieni:
Medalem Komisji Edukacji Narodowej:Monika Gajewska, Jolanta Kubecka,
Witold Starzyński, Alina Wójtowicz. Z kolei Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty otrzymała Regina Zalewska.

Rada rodziców - sprawozdanie

1. Rada Rodziców Informuje, iż dobiega końca inicjatywa pod nazwą
„lżejszy tornister” zapoczątkowana w roku szkolnym 2013/2014 na zakupu szafek dla uczniów. W roku 2013/2014 udało się zakupić szafki dla klas IV i V na łączną kwotę 9615 zł. Obecnie w 2014/2015 zakupiono szafki na kwotę 5880 zl. dla pozostałych klas. Łączna kwota wydana przez RR na szafki to: 15495 zł. z celów dobroczynnych. Tym samym udało się zrealizować cel.
Wszystkim Bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

2. W dniu 04 października 2014 r. odbył się festyn pod nazwą
„Dzień pieczonego ziemniaka” na boisku szkolnym SP1. Celem festynu była zbiórka środków na powyższy cel. Kwotę jaką zebrano to 8.047,00 zł. Zebrana kwota świadczy o wrażliwości, hojności, ale przede wszystkim o zrozumieniu celu przez uczestników festynu, jak i sponsorów. Boisko dla najmłodszych uczniów przyczyni się do jeszcze większego zaangażowania dzieci w szerzeniu zdrowia
i pasji sportowej. Prace budowlane/ziemne mają rozpocząć się już w tym roku przy pomocy i wsparciu Burmistrza Miastka. Zawsze możemy liczyć na społeczność miastecką związaną ze szkołą ale i osobami niezależnymi, którym rozwój naszych dzieci jest najwyższą wartością.
Wszystkim przyjaciołom – Dziękujemy !!!

3. Konkurs pt.: „Zamień składki na nagrody”.
Dobiega końca konkurs organizowany przez Radę Rodziców dla wszystkich klas pt.: „Zamień składki na nagrody”. Konkurs ma na celu uzyskanie 100%-owej wpłaty rocznej składki na komitet rodzicielski, tj. 15 zł. od ucznia danej klasy. Pierwsze trzy klasy, które uzyskają największy procent wpłat na komitet rodzicielski otrzymają atrakcyjne nagrody. Ogłoszenie wyników konkursu w najbliższym czasie.

4. II Bal Karnawałowy w Stylu Jedynki. Wstępny termin balu koniec stycznia
2015 r. Organizator –Rada Rodziców, szczegóły w grudniu 2014 r.

                                              PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW SP 1

                                                                   WITOLD ZAJST


Zapraszamy wszystkich do udziału ! ! !

W ramach projektu KU DOSKONAŁOŚCI 2 EDYCJA współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
odbędą się w naszej szkole konkursy.

KOLOROWE DNI W NASZEJ SZKOLE

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie bezpłatnych podręczników

WARUNKI UBEZPIECZENIA dzieci w roku szkolnym
                                    2014 / 2015Poznaj naszą szkołę

Ogłoszenie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku zaprasza do składania ofert na wynajem miejsca reklamowego umieszczonego na siatce ogrodzeniowej boiska od strony ul. B. Chrobrego więcej informacji w zakładce

1  2  3  4  5  następna »