Obchody 70-lecia

Do końca września był termin składania prac na konkurs plastyczny dla kl. I-III pt."Szkoła w oczach dziecka". Komisja pracuje nad wyłonieniem najpiękniejszych prac i rozstrzygnięciem konkursu. Jest to bardzo trudne zadanie! O wynikach poinformujemy już wkrótce w zakładce "Szkolne jubileusze"


Zarządzenie Dyrektora Szkoły
w sprawie 14 października
UWAGA UCZNIOWIE ! ! !

Uczniowie klas proszeni są o złoszenie się do sekretariatu w celu uzupełnienia nr PESEL na legitymacji szkolnej.


1  2  3  4  5  następna »